OSP Dubiecko Ochotnicza Straż Pożarna Dubiecko

Nie dodano obrazka HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DUBIECKU

Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiecku powstała w 1830 roku. Tak wynika z oświadczenia
Ks. Kazimierza Lisowicza, które zostało zawarte w „Dziejach parafii w Dubiecku. Z artykułu Jerzego Lindera, wynika, że w 1830 roku z woli miejscowego społeczeństwa, przy poparciu hrabiów Krasickiego i Mycielskiego oraz burmistrza Drzewińskiego, powstała jednostka Straży Pożarnej. Pierwszym Naczelnikiem jednostki został sędzia miejscowego sądu Ferdynand Surowiecki, a Prezesem Proboszcz parafii św. Ducha Jan Konarski. W 1842 roku w uznaniu zasług Ochotniczej Straży Pożarnej dla ziemi dubieckiej społeczeństwo miasta ufundowało sztandar, który miał na sobie z jednej strony wizerunek patrona strażaków św. Floriana oraz z drugiej strony wizerunek Matki Boskiej. W 1920 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiecku otrzymała samochód strażacki. Przy przekazaniu samochodu uczestniczył hrabia Xawery Krasicki, który żywo interesowała się rozwojem i działalnością straży. Lata II wojny światowej nie przerwały działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, choć wielu strażaków wstąpiło do partyzantki.Ówczesny Prezes jednostki dh Franciszek Pantoła i naczelnik dh Tadeusz Błotnicki brali udział w zwiadzie dywizyjnym. W 1955 roku ochotnicy z Dubiecka otrzymali samochód strażacki marki STAR. Dorobek Ochotniczej Straży Pożarnej postanowili udokumentować prezes dh Franciszek Pantoła, Naczelnik dh Tadeusz Błotnicki, Sekretarz dh Antoni Ulanowski oraz Sekretarz ZOSP w Dubiecku Ryszard Bal. Gromadzili wszelkie zapiski, dokumenty historyczne, przeprowadzali wywiady z najstarszymi mieszkańcami Dubiecka oraz korzystali z życzliwości hrabiny Marii Konarskiej, która udostępniła Księgę Kroniki Rodzinnej z potwierdzającymi powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w roku 1830. W 1961 roku sztandar OSP w Dubiecku został oddany do odnowienia do Klasztoru Sióstr Felicjanek w Przemyślu. Poprawiono hafty i emblematy oraz napis z rokiem „ 1842". W 1982 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiecku obchodziła 150-lecie istnienia. Ochotnikom zasłużonym wręczono medale „Za zasługi dla pożarnictwa", zaś odznaki „ Za wysługę lat" otrzymali Franciszek Pantoła, Tadeusz Błotnicki i Jan Deręgowski za pracę na rzecz OSP przez 40 lat.
W kwietniu 1995 roku KG PSP w Warszawie w osobie nadbryg. Feliksa Dela włączyła Ochotniczą Straż Pożarną w Dubiecku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2001 roku jednostka otrzymała samochód specjalistyczny marki FORD.
W 2006 roku jednostka otrzymała ciężki samochód gaśniczy JELCZ 004 GCBA6/32. Jednostka dysponowała 3 samochodami: ciężkim- JELCZ, średnim – STAR i lekkim –FORD.
W 2009 roku OSP Dubiecko otrzymało lekki samochód ratownictwa drogowego marki GAZELA SLRd. Natomiast w 2010 roku jednostka otrzymała średni samochód
ratowniczo – gaśniczy marki MERCEDES ATEGO GBA.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku liczy obecnie: 60 osób, w tym 45 członków czynnych, 15 honorowych, w tym 17 kobiet. Na chwilę obecną jednostka posiada 3 samochody: lekki – GAZELA, średni – MERCEDES i ciężki – JELCZ. W roku 2018 jednostka wyjeżdżała 88 razy, dodatkowo miała 37 wyjazdów gospodarczych,. Przeprowadzono 7 pogadanek o tematyce strażackiej i profilaktycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej biorą regularnie udział w ćwiczeniach, szkoleniach, manewrach oraz zawodach sportowo – pożarniczych. Zabezpieczają trasy lokalnych biegów oraz biorą udział w świętach i uroczystościach państwowych i kościelnych.

 

Najcześciej czytane na naszej stronie